BUGET LOCAL 2022 – spre consultare

Situația financiară 31.12.2019

Situație financiară la data de 31.03.2020

Situație financiară la data de 30.06.2020

Buget inițial 2020

Buget rectificat nr. 1 / 2020

Buget rectificat nr. 2 / 2020

Buget rectificat nr. 3 / 2020

Buget rectificat nr. 4 / 2020

Buget rectificat nr. 5 / 2020

Buget rectificat nr. 6 / 2020

Registru de evidență a datoriilor publice

Registru de evidență  a garanțiilor locale

Programul de investiții publice pe anul 2020