H.C.L. nr. 47 din 29 mai 2020 privind aprobarea contului anul de execuție bugetară