H.C.L. nr. 65 din 12 octombrie 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Lugasu de Jos