HCL 1 din 26 ianuarie 2021 aprobarea procesului verbal de ședință.