HCL 13 din 26 ianuarie 2021 aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Alimentare cu apă în locali