HCL 16 din 26 ianuarie 2021 aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020.