HCL 22 din 26 ianuarie 2021 aprobarea recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor pe raza comunei Lugașu de Jos.