HCL 23 din 29 ianuarie 2021 aprobarea procesului verbal de ședință.