HCL 27 din 29 ianuarie 2021 aprobarea Organigramei a Statului de funcții a SC CONSGTRUCTORUL Lugașu de Jos SRL.