HCL 5 din 26 ianuarie 2020 aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și Modernizare G