HCL 6 din 26 ianuarie 2020 aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Modernizare si E