Procese verbale ședințe Consiliu Local

Ședința Consiliului Local Lugașul de Jos – 26.01.2021

proces-verbal-sedinta-C.L.-din-29.01.2021

Proces-verbal-sed-2.04.2021

Proces-verbal-sedita-CL-13.04.2021