HOTĂRÂRI 2021

 

HCL 1 din 26 ianuarie 2021 – aprobarea procesului verbal de sedinta

HCL-2-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

HCL-3-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-4-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-5-din-26-ianuarie-2020-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-6-din-26-ianuarie-2020-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-Modernizare

HCL-7-din-26-ianuarie-2021aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-Modernizare

HCL-8-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-9-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Construire-cresa-si-gradinita

HCL-10-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Construire-cresa-si-gradini

HCL-11-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Canalizare-menajera

HCL-12-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Canalizare-menajera

HCL-13-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Alimentare-cu-apa

HCL-14-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-strazi

HCL-15-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-Planului-anual-de-actiuni-a-lucrarilor-de-interes-local-la-nivelul-comunei-Lugasu-de-Jos-care-va-fi-executat-cu-beneficiar

HCL-16-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-utilizarii-in-anul-2021-a-excedentului-bugetului-local-rezultat-la-incheierea-exercitiului-bugetar-2020

HCL-17-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-Regulamentului-de-Organizare-si-Functionare-al-Politiei-Locale-a-Comunei-Lugasu-de-Jos-si-reorganizarea-Comisiei-locale

HCL-18-din-26-ianuarie-2021-achizitionarea-serviciilor-juridice-de-consultanta-de-asistenta-si-de-reprezentare-in-instanta

HCL-19-din-26-ianuarie-2020-incheierea-contractului-de-asistenta-juridica-cu-avocat-stagiar-Borbel-Andrei-Valentin

HCL-20-din-26-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-15-din-22-decembrie-2020-privind-aprobarea-prin-licitatie-valorificarea-masei-lemnoase

HCL-21-din-26-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-16-din-22-decembrie-2020-privind-aprobarea-devizelor-de-exploatatie-si-preturile-de-valori

HCL-22-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-recipientilor-care-se-vor-utiliza-la-colectarea-separata-a-deseurilor-pe-raza-comunei-Lugasu-de-Jos

HCL-23-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-procesului-verbal-de-sedinta

HCL-24-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

HCL-25-din-29-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-nr.-101-din-23-octombrie-2020-privind-aprobarea-proiectului-si-a-cheltuielilor-legale-de-proiectul

HCL-26-din-29-ianuarie-2021-stabilirea-indemnizatiilor-personalului-voluntar-pentru-timpul-efectiv-de-lucru-prestart-la-interventie-si-la-celelalte-activiati

HCL-27-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-Organigramei-a-Statului-de-functii-a-SC-CONSGTRUCTORUL-Lugasu-de-Jos-SRL

HCL-28-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-Scrisorii-de-asteptari-privind-Consiliul-de-Administratie-la-Societatea-CONSTRUCTOERUL-Lugasu-de-Jos

HCL-29-din-29-ianuarie-2021aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-Comisiei-de-Circulatie-si-a-Comisiei-operative-de-Circulatie-din-cadrul-Primariei

Hotirarea-nr.-30-din-2-.04.2021-presedinte-de-sedinta

Hotararea-nr.31-din-2.04.2021-aprobare-proces-verbal-sedinta

Hotararea-nr.32-din-2.04.2021-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.33-din-2.04.2021aprobare-Plan-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor

Hotararea-nr.34-din-2.04.2021asumarea-responsabilitatii-organizarii-si-derularii-procedurilor-de-atribuire-contractelor-acordurilor-–-cadru-de-prestare-a-serviciilor

Hotararea-nr.-35-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-51839

Hotararea-nr.-36-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-50696

Hotararea-nr.37-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-actualizarea-cadastralului

Hotararea-nr.38-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-asigurare-cu-resurse-umane-materiale-si-financiare

Hotararea-nr.39-din-2.04.2021aprobarea-Regulamentului-local-de-Stuparit-Pastoral

Hotararea-nr.-40-din-2.04.2021-nominalizarea-de-catre-consiliul-local-al-comunei-Lugasu-de-Jos-a-doi-consilieri-locali

Hotarare-nr.41-din-2.04.2021aprobarea-contului-anual-de-executie-a-bugetului-local

Hotararea-nr.42-din-13.04.2021

Hotararea-nr.43-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-44-din-13.04.2021

Hotararea-nr.45-din-13.04.2021

Hotararea-nr.46-din-13.04.2021

Hotararea-nr.47-din-13.04.2021

Hotararea-nr.48-din-13.04.2021

Hotararea-nr.49-din-13.04.2021

Hotararea-nr.50-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-51-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-52-din-13.04.2021

Hotararea-nr.53din-26.05.2021-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.-54-din-26.05.2021-aprobare-pr.-verb

Hotararea-nr.55din-26.05.2021aprobarea-Acordului-de-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Arii-Naturale-Protejate-1

Hotararea-nr.56-din-26.05.2021aprobarea-Acordului-de-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Arii-Naturale-Protejate-2

Hotararea-nr.-57-din-26.05.2021insusirea-documentatiei-cadastrale-teren-in-suprafata-de-21570-mp-situat-in-localitatea-Urvind

Hotararea-nr.58-din-26.05.2021-aprobarea-cuantumului-si-numarului-burselor-scolare

Hotararea-nr.59-din-26.05.2021-aprobarea-Statutului-comunei

Hotararea-nr.60-din-26.05.2021-aprobarea-contului-de-executie-al-bugetului-local

Hotararea-nr.61-din-26.05.2021-trecerea-din-domeniul-privat-in-domeniul-public-al-UAT-comuna-Lugasu-de-Jos

Hotarare-nr.62-din-26.05.2021privind-modificarea-H.C.L.-nr.-52-din-13-aprilie-2021

HCL-NR-63-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-APROBAREA-ORDINII-DE-ZI

HCL-NR-64-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-APROBAREA-PV-A-SEDINTEI-ANTERIOARE

HCL-NR-65-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI

HCL-NR-66-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-ADERAREA-LA-A.D.I-ITIER-BARCAU

Hotararea-nr.67-din-6-august-2021-presedinte-sedinta

Hotararea-68-din-6-august-2021-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.69-din-6-august-2021-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.70-din-6-august-2021-privind-aprobare-Divix-si-indicatori-teh.-ec-canalizare

Hotararea-71-din-6-august-2021-aprobare-ROF-Consiliu-Local

Hotararea-nr.72-din-6-august-2021-aprobarea-valorificarii-si-pretului-masei-lemnoase

Hotararea-nr.73-din-23-august-2021-Privind-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

Hotararea-nr.74-din-23-august-2021-Privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare

Hotararea-nr.75-din-23-aug.-2021-executie-bugetara-30.06.2021

Hotararea-nr.-76-din-23-aug.-2021-rectificare-buget