HOTĂRÂRI 2023

 

Hotararea-nr.1-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.2-din-27.01.2023-proces-verbal

Hotararea-nr.3-din-27.01.2023-aprobare-Protocol-de-colaborare-cu-MMSS

Hotararea-nr.4-din-27.01.2023-aprobare-Plan-munci-pentru-ajutor-social

Hotararea-nr.5-din-27.01.2023-masuri-registru-agricol-2023

Hotararea-nr.6-din-27.01.2023-proiect-centru-de-zi-Urvind

Hotararea-nr.7-din-27.01.2023-modificarea-organigrama-si-stat-de-functie

Hotararea-nr.8-din-27.01.2023-aprobare-buget-2023

Hotararea-nr.9-din-8.02.2023-alegerea-presedintelui-de-sedinta

Hotararea-nr.9-din-10-din-8.02.2023-ordine-de-zi

Hotararea-nr.11-din-8.02.2023-aprobare-peroces-verbal-sedinta

Hotararea-nr.12-din-8.02.2023-aprobareStudiu-fezabilitate-si-ind-teh-ec-Centru-de-zi-Urvind

Hotararea-nr.13-din-1.03.2023-aprobare-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.14-din-1.03.2023-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.15-din-1.03.2023-aprobare-Plan-resurse-umane-si-materiale-2023

Hotararea-nr.16-din-1.03.2023-aprobarea-Planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-2023

Hotararea-nr.17-din-1.03.2023-aprobarea-infiintarii-cantinei-sociale-in-loc.-Urvind

Hotararea-nr.18-din-1.03.2023-neasumarea-organizaraa-procedurilor-in-Programul-pentru-scoli-al-Romaniei-2023-2026

Hotararea-nr.19-din-1.03.2023-modificare-ROF-al-C.L

Hotararea-nr.20-din-1.03.2023-aprobarea-proiectului-de-stema-a-comunei

Hotararea-nr.21-din-1.03.2023-modificarea-anexei-1-la-HCL-8-din-7.02.2023-aprobare-buget

Hotararea-nr.22-din-1.03.2023-modificarea-statului-de-functii

Hotararea-nr.23-din-1.03.2023-rectificarea-bugetului-local

HOTĂRÂRI 2022

 

Hotararea-nr.1-din-10.02.2022

Hotararea-nr.-2-din-10.02.2022

Hotararea-nr.3-din-10.02.2022

Hotararea-nr.4-din-10.02.2022

Hotararea-nr.5-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.6-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.7-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.8-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.9-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.10-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.11-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.12-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.13-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.14-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.15-din-17-martie-2022-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.16-din-17-martie-2022-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.17-din-17-martie-2022-aprobarea-Strategiei-de-dezvoltare-a-comunei

Strategie-de-dezvoltare-locala-durabila-2021-2027-Lugasu-de-Jos

Hotararea-nr.18-din-17-martie-2022-modificare-HCL-43din-2020

Hotararea-nr.19-din-17-martie-2022-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-cofinantarea-si-participarea-la-Programul-National-de-Investitii-Anghel-Saligny-pentru-Alimentare-cu-gaz

Hotararea-nr.20-din-17-martie-2022 aprobare indicatori tehnico economici pentru centru de batrani

Hotararea-nr.21-din-17-marte-2022-aprobarea-executiei-bugetare

Hotararea-nr.22-din-17-martie-2022-modificare-si-completarea-HCL127din-2021

Hotararea-nr.23-din-17-martie-2022-aprobare-Plan-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului

HCL-24-din-4-mai-2022-proces-verbal-al-sedintei

HCL-25-din-4-mai-2022-aprobare-ordine-de-zi

HCL-26-din-4-mai-2022-Plan-analiza

HCL-27-din-4-mai-2022-Plan-resure

HCL-28-din-4-mai-2022-aprobare-rectificare-buget

HCL-29-din-4-mai-2022-aprobare-buget-2022-SC-CRSISIUS-CONS-SRL

HCL-30-din-4-mai-2022-Serviciu-Apa-Canal

HCL-31-din-4-mai-2022-aprobat-pret-masa-lemnoasa

HCL-32-din-4-mai-2022-aprobare-Plan-amplasament-propunere-de-dezlipire

HCL-33-din-18-mai-2022-aprobare-ordine-de-zi

HCL-34-din-18-mai-2022-aprobare-proces-verbal/a>

HCL-35-din-18-mai-2022depunere-proiect-Construire-pista-de-bicicleta-in-comuna-Lugasu-de-Jos-judetul-Bihor/a>

Hotarare-nr.36-din-7.07.2022/a>

Hotarare-nr.37-din-7.07.2022-aprobarea-ordinii-de-zi/a>

Hotarare-nr.38-din-7.07.2022-aprobarea-procesului-verbal/a>

Hotarare-nr.39-din-7.07.2022-privind-incetarea-mandatului-de-consilier-local-al-domnului-BUCSAS-Iuliu-Ioan/a>

Hotarare-nr.40-din-7.07.2022-validarea-Dispozitiei-nr.114-din-31.05.2022/a>

Hotarare-nr.41-din-7.07.2022-aprobarea-contului-de-executie-al-bugetului-local-al-comunei-Lugasu-de-Jos/a>

Hotarare-nr.42-din-7.07.2022-aprobarea-rectificarii-bugetului-local/a>

Hotarare-nr.43-din-7.07.2022/a>

Hotarare-nr.44-din-7-.07.2022-schimbarea-reprezentantului-legal-la-proiectul-intitulat-Construire-cresa-si-gradinita-cu-Program-Normal-P1E/a>

Hotarare-nr.45-din-7.07.2022-darea-in-administrare-a-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-catre-SERVICIUL-APA-CANAL-Lugasu-de-Jos/a>

Hotarare-nr.46-din-7.07.2022-privind-modificarea-Hotararea-Consiliului-Local-nr.-30-din-4-mai-2022/a>

Hotarare-nr.47-din-7.07.2022-acceptarea-ofertei-de-donatie-a-unui-bun-mobil/a>

Hotarare-nr.48-din-7.07.2022-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-52237-Lugasu-de-Jos/a>

Hotarare-nr.49-din-7.07.2022pentru-suprafata-de-7595-ha-teren-acoperit-cu-vegetatie-forestiera/a>

Hotarare-nr.50-din-143.07.2022-aprobare4a-ordinii-de-zi/a>

Hotarare-nr.51-din-12.07.2022privind-aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.52-dinaprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.53-din-13.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.54-din-7.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.55-din-7.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.56-din-7.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.57din-29iulie-2022-aorobare-ordine-de-zi/a>

Hotarare-nr.58-din-29-iulie-2022-aprobare-procese-verbale/a>

Hotarare-nr.59-din-29-iulie-2022-pret-apa-Serviciul-Apa-Canal/a>

Hotarare-nr.60din-29-iulie-2022-colaborare-cu-Asociatia-Filantropia/a>

Hotarare-nr.61-din-29-iulie-2022aprobarea-actualizarii-indicatorilor-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.62-din-29-iulie-2022-asociere-GAL.L.-ZONA-ALESD-–-VALEA-CRISULUI-REPEDE/a>

Hotarare-nr.63-din-29-iulie-2022-valorificare-masa-lemnoasa/a>

Hotarare-nr.64-din-14.09.2022-aprobare-ordine-de-zi/a>

Hotarare-nr.65-din-14.09.2022-aprobare-procesului-verbal/a>

Hotarare-nr.66-din-14.09.2022-aprobare-Ghid-de-construire-zona-montana/a>

Hotarare-nr.67-din-14.09.2022-aprobare-pret-la-masa-lemnoasa/a>

Hotarare-nr.68-din-14.09.2022-aprobare-serviciu-de-consultanta/a>

Hotarare-nr.69-din-14.09.2022-aprobare-buget-SC-Constructorul-SRL/a>

Hotarare-nr.70-din-14.09.2022-privind-delimitarea-Plan-de-amplasament/a>

Hotarare-nr.71-din-14.09.2022-aprobare-Plan-de-amplasament/a>

Hotarare-nr.72-din-14-.09.-2022-demarare-procedura-selectie-C.A.-la-SC-Crisius-SRL/a>

Hotarare-nr.73-din-14.0.-2022-darea-in-administrare-spatiu-pt-scoala-Copie/a>

Hotarare-nr.78-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.79-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.80-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.81-din-1.10.2022/a>

Hotarare-nr.82-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.83-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.87-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.88-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.89-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.90-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.91-din-4-noiembrie-2022/a>

HCL-nr.92-doin-24-noiembrie-2022-aprobare-ordine-de-zi/a>

HCL-nr.93-din-24-noiembrie-2022-privind-implementarera-programului-Impreuna-pentru-un-judet-curat/a>

HCL-nr.94-din-24-noiembrie-2022-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli/a>

Hotararea-nr.95-din-12.12.2022-Aprobare-ordine-de-zi/a>

Hotararea-nr.96-din-12.12.2022-aprobare-proces-verbal-sedinte/a>

Hotararea-nr.97-din-12.12.2022-formare-cadastral-teren-parcare-dom-public/a>

Hotararea-nr.98-din-12.12.2022-formare-cadastral-teren-curti-contructii/a>

Hotararea-nr.99-din-12.12.2022-formare-cadastral-teren-Scolii-Gen-Ovidiu-Grimba/a>

Hotararea-nr.100-din-12.12.2022-participarea-com.-Lugasu-de-Jos-la-pr.VELO-APUSENI/a>

Hotararea-nr.101-din-12.12.2022-aprobare-proiec-Infiintare-centrale-fotovoltaice/a>

Hotararea-nr.102-din-12.12.2022-validarea-Dispozitiei-238-din-2022/a>

Hotararea-nr.103-din-12.12.2022-rectificarea-bugetului/a>

Hotararea-nr.104-din-12.12.2022-aprobare-ordinea-de-zi/a>

Hotararea-nr.105-din-12.12.2022-inncheiere-parteneriat-com.Lugasu-de-Jos-si-Serviciul-Apa-Canal/a>

Hotararea-nr.106-din-12.12.2022-rectificare-buget/a>

Hotararea-nr.-107-din-21.12.2022-aprobare-ordinea-de-zi/a>

Hotararea-nr.-108-din-21.12.2022-privind-rectificarea-bugetului/a>

Hotararea-nr.-109-din-21.12.2022-privind-validarea-Dispozitiei-280-din-21.12.2022-rectificare-buget/a>

Hotararea-nr.-110-din-21.12.2022-proiect-capacitati-de-utilizare-a-energiei-din-surse-regenerabile/a>

Hotararea-nr.-111-din-21.12.2022-aprobare-Plan-amplasament-dezlipire-in-doua-loturi-din-cad.-50291/a>

HOTĂRÂRI 2021

 

HCL 1 din 26 ianuarie 2021 – aprobarea procesului verbal de sedinta

HCL-2-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

HCL-3-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-4-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-5-din-26-ianuarie-2020-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-6-din-26-ianuarie-2020-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-Modernizare

HCL-7-din-26-ianuarie-2021aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-Modernizare

HCL-8-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-9-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Construire-cresa-si-gradinita

HCL-10-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Construire-cresa-si-gradini

HCL-11-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Canalizare-menajera

HCL-12-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Canalizare-menajera

HCL-13-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Alimentare-cu-apa

HCL-14-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-strazi

HCL-15-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-Planului-anual-de-actiuni-a-lucrarilor-de-interes-local-la-nivelul-comunei-Lugasu-de-Jos-care-va-fi-executat-cu-beneficiar

HCL-16-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-utilizarii-in-anul-2021-a-excedentului-bugetului-local-rezultat-la-incheierea-exercitiului-bugetar-2020

HCL-17-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-Regulamentului-de-Organizare-si-Functionare-al-Politiei-Locale-a-Comunei-Lugasu-de-Jos-si-reorganizarea-Comisiei-locale

HCL-18-din-26-ianuarie-2021-achizitionarea-serviciilor-juridice-de-consultanta-de-asistenta-si-de-reprezentare-in-instanta

HCL-19-din-26-ianuarie-2020-incheierea-contractului-de-asistenta-juridica-cu-avocat-stagiar-Borbel-Andrei-Valentin

HCL-20-din-26-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-15-din-22-decembrie-2020-privind-aprobarea-prin-licitatie-valorificarea-masei-lemnoase

HCL-21-din-26-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-16-din-22-decembrie-2020-privind-aprobarea-devizelor-de-exploatatie-si-preturile-de-valori

HCL-22-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-recipientilor-care-se-vor-utiliza-la-colectarea-separata-a-deseurilor-pe-raza-comunei-Lugasu-de-Jos

HCL-23-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-procesului-verbal-de-sedinta

HCL-24-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

HCL-25-din-29-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-nr.-101-din-23-octombrie-2020-privind-aprobarea-proiectului-si-a-cheltuielilor-legale-de-proiectul

HCL-26-din-29-ianuarie-2021-stabilirea-indemnizatiilor-personalului-voluntar-pentru-timpul-efectiv-de-lucru-prestart-la-interventie-si-la-celelalte-activiati

HCL-27-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-Organigramei-a-Statului-de-functii-a-SC-CONSGTRUCTORUL-Lugasu-de-Jos-SRL

HCL-28-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-Scrisorii-de-asteptari-privind-Consiliul-de-Administratie-la-Societatea-CONSTRUCTOERUL-Lugasu-de-Jos

HCL-29-din-29-ianuarie-2021aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-Comisiei-de-Circulatie-si-a-Comisiei-operative-de-Circulatie-din-cadrul-Primariei

Hotirarea-nr.-30-din-2-.04.2021-presedinte-de-sedinta

Hotararea-nr.31-din-2.04.2021-aprobare-proces-verbal-sedinta

Hotararea-nr.32-din-2.04.2021-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.33-din-2.04.2021aprobare-Plan-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor

Hotararea-nr.34-din-2.04.2021asumarea-responsabilitatii-organizarii-si-derularii-procedurilor-de-atribuire-contractelor-acordurilor-–-cadru-de-prestare-a-serviciilor

Hotararea-nr.-35-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-51839

Hotararea-nr.-36-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-50696

Hotararea-nr.37-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-actualizarea-cadastralului

Hotararea-nr.38-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-asigurare-cu-resurse-umane-materiale-si-financiare

Hotararea-nr.39-din-2.04.2021aprobarea-Regulamentului-local-de-Stuparit-Pastoral

Hotararea-nr.-40-din-2.04.2021-nominalizarea-de-catre-consiliul-local-al-comunei-Lugasu-de-Jos-a-doi-consilieri-locali

Hotarare-nr.41-din-2.04.2021aprobarea-contului-anual-de-executie-a-bugetului-local

Hotararea-nr.42-din-13.04.2021

Hotararea-nr.43-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-44-din-13.04.2021

Hotararea-nr.45-din-13.04.2021

Hotararea-nr.46-din-13.04.2021

Hotararea-nr.47-din-13.04.2021

Hotararea-nr.48-din-13.04.2021

Hotararea-nr.49-din-13.04.2021

Hotararea-nr.50-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-51-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-52-din-13.04.2021

Hotararea-nr.53din-26.05.2021-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.-54-din-26.05.2021-aprobare-pr.-verb

Hotararea-nr.55din-26.05.2021aprobarea-Acordului-de-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Arii-Naturale-Protejate-1

Hotararea-nr.56-din-26.05.2021aprobarea-Acordului-de-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Arii-Naturale-Protejate-2

Hotararea-nr.-57-din-26.05.2021insusirea-documentatiei-cadastrale-teren-in-suprafata-de-21570-mp-situat-in-localitatea-Urvind

Hotararea-nr.58-din-26.05.2021-aprobarea-cuantumului-si-numarului-burselor-scolare

Hotararea-nr.59-din-26.05.2021-aprobarea-Statutului-comunei

Hotararea-nr.60-din-26.05.2021-aprobarea-contului-de-executie-al-bugetului-local

Hotararea-nr.61-din-26.05.2021-trecerea-din-domeniul-privat-in-domeniul-public-al-UAT-comuna-Lugasu-de-Jos

Hotarare-nr.62-din-26.05.2021privind-modificarea-H.C.L.-nr.-52-din-13-aprilie-2021

HCL-NR-63-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-APROBAREA-ORDINII-DE-ZI

HCL-NR-64-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-APROBAREA-PV-A-SEDINTEI-ANTERIOARE

HCL-NR-65-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI

HCL-NR-66-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-ADERAREA-LA-A.D.I-ITIER-BARCAU

Hotararea-nr.67-din-6-august-2021-presedinte-sedinta

Hotararea-68-din-6-august-2021-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.69-din-6-august-2021-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.70-din-6-august-2021-privind-aprobare-Divix-si-indicatori-teh.-ec-canalizare

Hotararea-71-din-6-august-2021-aprobare-ROF-Consiliu-Local

Hotararea-nr.72-din-6-august-2021-aprobarea-valorificarii-si-pretului-masei-lemnoase

Hotararea-nr.73-din-23-august-2021-Privind-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

Hotararea-nr.74-din-23-august-2021-Privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare

Hotararea-nr.75-din-23-aug.-2021-executie-bugetara-30.06.2021

Hotararea-nr.-76-din-23-aug.-2021-rectificare-buget

Hotararea-nr.-77-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-78-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-79-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-80-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-81-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-82-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-83-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-84-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-85-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-86-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-87-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-88-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-89-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-90-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-91-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-92-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-93-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-94-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-95-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-96-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-97-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-98-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-99-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.100-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.101-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.102-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.103-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.104-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-105-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-106-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-107-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-108-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-109-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-110-din-2-decembrie-2021

Hotararea-nr.-111-din-2-decembrie-2021

Hotararea-nr.-112-din-2-decembrie-2021

Hotararea-113-din-13.12.2021

Hotararea-nr.-114-din-13-decembrie-2021

Hotararea-nr.-115-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-116-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-117-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-118-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-119-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-120-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-121-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-122-din-23.12.2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-seditei

Hotararea-nr.-124-din-23.12.2021-rectificarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli

Hotararea-nr.-125-din-27.12.2021-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.-126-din-27.12.2021-aprobarea-procesului-verbal-al-ssedintei

Hotararea-nr.-127-din-27.12.2021-privind-aprobare-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-fiscal-2022

Hotararea-nr.-128-din-27.12.2021-aprobarea-documentatiei-cadastrale-de-prima-inscriere

Hotararea-nr.-129-din-27.12.2021-aprobarea-inventarului-bunurilor-apartinand-domeniului-privat-al-comunei-Lugasu-de-Jos

Hotararea-nr.-130-din-28.12.2021-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.-131-din-28.12.2021-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.-132-din-28.12.2021-scutirea-de-la-plata-chiriei