HOTĂRÂRI 2024

 
Hotararea-nr.1-din-3.01.2024-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.2-din-3.01.2024-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare

Hotararea-nr.3-din-3.01.2024-incheiere-contract-de-schimb-intre-SC-Domeniile-Lugasu-de-Jos-si-SC-Besten-SRL

Hotararea-nr.4-din-3.01.2024-dare-in-folosinta-spatiu-12-mp-destinat-cabinet-veterinar

Hotararea-nr.5-din-3.01.2024-respingerea-PHCL-118-din-28.12.2023-privind-predare-gestiunii-ser.-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-catre-SC-APA-CANAL-NORD-VEST-SA

Hotararea-nr.6-din-3.01.2024-aprobarea-nomenclatorului-stradal-pentru-str.-Vaii-Huczi-Lugasu-de-Jos

Hotararea-nr.7-din-3.01.2024-privind-actualizarea-actului-constitutiv-al-SC-Crisius-Cons-SRL

Hotararea-nr.8-din-5.01.2023-aprobare-ordinede-zi

Hotararea-nr.9-din-5.01.2023-aprobare-organigrama-si-stat-de-functii-SC-CRISIUS-CONS-SRL

Hotararea-nr.10-din-5.01.2023aprobarea-radiererii-inscrierilor-din-CF-51608-si-CF-52404-Lugasu-de-Jos-a-dreptului-de-proprietate-a-comunei-Lugasu-de-Jos-si-restabilirea-situatiei-anterioare-din-CF-1250

Hotararea-nr.11-din-19.01.2024-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.12-din-19.01.2024

Hotararea-nr.13-din-19.01.2024-modificare-HCL-7-din-2024-Act-Constitutiv-SC-CRISIUS-SRL

Hotararea-nr.14-din-19.01.2024-aprobarea-indicatorilor-teh.ec_.-si-SF-pt.-proiectul-Eficientizarea-Consumului-de-Emergie-Electrica

Hotararea-nr.15-din-09.02.2024-alegere-presedinte-de-sedinta.pdf

Hotararea-nr.16-din-9.02.2024-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei.pdf

Hotararea-nr.17-din-9.02.2024-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare.pdf

Hotararea-nr.-18-din-9.02.2024-privind-modificarea-HCL-98-din-2023-aprobare-SF-si-Deviz-pentru-pr.-Alimentare-cu-apa.pdf

Hotararea-nr.19-din-9.02.2024-aprobarea-bugetului-pe-anul-2024.pdf

Hotararea-nr.-20-din-9.02.2023-reziliere-Contract-pentru-construire-Cresa-si-gradinita-in-loc.-Lugasu-de-Jos..pdf

Hotararea-nr.21-din-20.02.2024-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei.pdf

Hotararea-nr.22-din-20.02.2024-modificare-anexa-1-la-HCL-98-din-2023.pdf

Hotararea-nr.23-din-20.02.2024-modificare-si-completare-HCL-19-din-9.02.2024-aprobare-buget-pentru-anul-2024.pdf

HOTĂRÂRI 2023

 

Hotararea-nr.1-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.2-din-27.01.2023-proces-verbal

Hotararea-nr.3-din-27.01.2023-aprobare-Protocol-de-colaborare-cu-MMSS

Hotararea-nr.4-din-27.01.2023-aprobare-Plan-munci-pentru-ajutor-social

Hotararea-nr.5-din-27.01.2023-masuri-registru-agricol-2023

Hotararea-nr.6-din-27.01.2023-proiect-centru-de-zi-Urvind

Hotararea-nr.7-din-27.01.2023-modificarea-organigrama-si-stat-de-functie

Hotararea-nr.8-din-27.01.2023-aprobare-buget-2023

Hotararea-nr.9-din-8.02.2023-alegerea-presedintelui-de-sedinta

Hotararea-nr.9-din-10-din-8.02.2023-ordine-de-zi

Hotararea-nr.11-din-8.02.2023-aprobare-peroces-verbal-sedinta

Hotararea-nr.12-din-8.02.2023-aprobareStudiu-fezabilitate-si-ind-teh-ec-Centru-de-zi-Urvind

Hotararea-nr.13-din-1.03.2023-aprobare-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.14-din-1.03.2023-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.15-din-1.03.2023-aprobare-Plan-resurse-umane-si-materiale-2023

Hotararea-nr.16-din-1.03.2023-aprobarea-Planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-2023

Hotararea-nr.17-din-1.03.2023-aprobarea-infiintarii-cantinei-sociale-in-loc.-Urvind

Hotararea-nr.18-din-1.03.2023-neasumarea-organizaraa-procedurilor-in-Programul-pentru-scoli-al-Romaniei-2023-2026

Hotararea-nr.19-din-1.03.2023-modificare-ROF-al-C.L

Hotararea-nr.20-din-1.03.2023-aprobarea-proiectului-de-stema-a-comunei

Hotararea-nr.21-din-1.03.2023-modificarea-anexei-1-la-HCL-8-din-7.02.2023-aprobare-buget

Hotararea-nr.22-din-1.03.2023-modificarea-statului-de-functii

Hotararea-nr.23-din-1.03.2023-rectificarea-bugetului-local

Hotararea-nr.24-din-16.03.2023-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.25-din-16.03.2023-aprobare-PT-cu-indicatorii-teh.-ec-Pentru-centrul-de-zi-urvind

Hotararea-nr.26-din-31.03.2023-Ordine-de-zi

Hotararea-nr.27-din-31.03.2023-Aprobare-strategie-de-dezvoltare-a-serviciilor-sociale

Hotararea-nr.28-din-7.04.2023-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.29-din-7.04.2023-aprobarea-P.V.-sed-din-16.03.2023-si-31.03.2023

Hotararea-nr.30-din-participarea-comunei-la-proiectul-Dotare-cu-mobilier-a-scolii

Hotararea-nr.31-din-7.04.2023-aprobare-plan-de-amplasament-si-delimitare-si-repozitionare

Hotararea-nr.32-din-7.04.2023-construire-cadastral-din-parcela-top.-4-Urvind-din-CF-581-Urvind-si-trecerea-in-dom-privat

Hotararea-nr.33-din-7.04.2023-aprobarea-valorificarii-pretului-la-masa-menoasa-din-pasunea-comunala

Hotararea-nr.34-din-4-aprilie-2023-aprobare-pret-la-masa-lemnoasa-din-padurea-comunala

Hotararea-nr.35-din-7.04.2023-pprivind-modificarea-si-completarea-Anexei-5-la-HCL-30-din-2023-privind-infiintarea-Serviciului-de-Apa-Canal

Hotararea-nr.36-din-7.04.2023-modificare-si-completare-HCL-59-din-2022-privind-stabilirea-pretului-apei-potabile

Hotararea-nr.37-din-7.04.2023-modificarea-HCL-129-din-27.12.2021-inventar-domeniul-privat

Hotararea-nr.38-din-7.04.2023-Aprobare-SF-si-DC-pt-obiectivul-de-investitii-Construire-aerodom-turistic-Urvind

Hotararea-nr.39-din-15.04.2023-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.40-din-15.04.2023-aprobarea-Regulementului-Serviciului-Asistenta-Sociala-prin-Compartimentul-de-asisteta-sociala

Hotararea-nr.41-din-21.04.2023-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.42-din-21.04.2023-participarea-la-Programul-casarea-autovehiculelor-uzate

Hotararea nr. 43 din 29 mai 2023 aprobare președinte de ședință

Hotararea nr. 44 din 29 mai 2023 aprobare ordine de zi

Hotararea nr. 45 din 29 mai 2023 aprobare precese verbale

Hotararea nr. 46 din 29 mai 2023 privind includere parteneriat LEADER GAL ZONA ALESD

Hotararea nr. 47 din 29 mai 2023 aprobare Dispozitii rectificare buget local

Hotararea nr. 48 din 29 mai 2023 aprobare contului de executie bugetara la 31.12.2022

Hotararea nr. 49 din 29 mai 2023 aprobare expropriere investitia Aerodrom turistic

Hotararea nr. 50 din 29 mai 2023 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 51 din 29 mai 2023 privind aprobarea buget S.C. Crisius Cons S.R.L.

HCL nr. 52 din 15 iunie 2023 aprobbare oordinea de zi

HCL nr. 53 din 15 iunie 2023 aprobare proces verbal ședință

HCL nr. 54 din 15 iunie 2023 aprobare indicatori teh. ec. reabilitare Bloc

HCL nr.55 din 15 iunie 2023 aprobare organigramă și stat de funcții

HCL nr.56 din 15 iunie 2023 valorificare masă lemnoasă

HCL nr. 57 din 15 iunie 2023 participare la proiectul Microbuze electrice pentru elevi

HCL nr. 58-din-11-iulie-2023-aprobare-ordine-de-zi

HCL nr. 60 din 11 iulie 2023 aprobare Sala educatie fizica scolara CNI

HCL-62-din-11-iulie-2023-aprobare-Plan-Servicii-sociale-2023/a>

HCL-63-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-64-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-65-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-66-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-67-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-68-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-69-din-11-iulie-2023-conferire-titlu-de-cetatean-de-onoare/a>

HCL-70-din-26.07.2023-aprobarea-ordinii-de-zi/a>

HCL-71-din-26.07.2023-aprobare-paroces-verbal/a>

HCL-72-din-26.07.2023-aprobare-S.F-pista-de-biciclete/a>

HCL-73-din-26.07.2023-aprobare-contractare-imprumut/a>

HCL-74-din-26.07.2023-rectificare-a-bugetului./a>

HCL-75-din-16.08.2023-aprobare-presedinte-de-sedinta./a>

HCL-76-din-16.08.2023-aprobare-ordine-de-zi

HCL-77-din-16.08.2023-aprobare-proces-verbal

HCL-78-din-16.08.2023-aprobarea-bugetului-la-SC-CONSTRUCTORULUL-lUGASU-DE-JOS-SRL

HCL-79-din-16.08.2023-declansarea-expropiere-18.313-mp-pentru-Pista-de-biciclete

HCL-80-din-16.08.2023-aprobarea-rectificatre-buget

HCL-81-din-16.08.2023-aprobare-PUZ-Infiintare-Parc-in-dustrial

HCL-82-din-14.09.2023-aprobare-ordine-de-zi

HCL-83-din-14.09.2023-corectare-eroare-HCLnr.80-din-2023-rectificare-buget

HCL-84-din-14.09.2023-modificare-Organigrama-si-Stat-de-functii-infiintare-Compartiment-cantina-sociala

HCL-85-din-25.09.2023-aprobare-ordine-de-zi

HCL-86-din-25.09.2023-aprobarea-proceselor-verbale-ale-sed.-anterioare

HCL-87-din-25.09.-2023-aprobare-Statut-si-Act-constitutiv-ADI-Nord-Vest

HCL-88-din-25.09.2023-aprobare-Act-constitutic-SC-Apa-Canal-Nord-Vest

HCL-89-din-25.09.2023-aprobarea-valorificarii-mesei-lemnoase

HCL-90-din-25.09.2023-modificarea-Organigramei-Statului-de-functii-infiintare-Compartiment-cantina-sociala

HCL-91-din-25.09.2023-desemnare-reprezentanti-in-C.L.-in-Consiliul-de-administratie-al-Scolii

HCL-92-din-25.09.2023-Cons.conservarii-val.-de-patrimoniu-cult.-si-nat.-de-a-lungul-Vaii-Crisului-Repede-trans.-Komadi-si-Lugasu-de-Jos

HCL-93-din-25.09.2023-aprobarea-proiectului-Monitorizare-nelimitata-monitorizarea-calitatii-apei-si-aerului-fara-granite

Hotararea-nr.94-din-30.10.2023-aprobare-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.95-din-30.10.2023-modificare-HCL-25-din-16.03.2023-aprobare-pr.-tehic-si-deviz-general-pr.-Centru-de-zi-Urvind

Hotararea-nr.96-din-10.11.2026-alegerea-presedintelui-de-sedinta

Hotararea-nr.97-din-10.11.2023-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.98-din-10.11.2023-alimentare-cu-apa-pr.-„Anghel-Saligny

Hotararea-nr.99-din-4-decembrie-2023-aprobare-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.100-din-4.12.2023-aprobare-proiect-fotovoltaice

Hotararea-nr.101-din-11.12.2023-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.102-din-11.12.2023-aprobarea-proceselor-verbale-a-sedintelor-anterioare

Hotararea-nr.103-din-11.12.2023-aprobarea-SF-a-ind.-teh.ec_.-si-devizul-general-al-obiectului-Infiintare-centru-colectare-aport-voluntar

Hotararea-nr.104-din-11.12.2023-validarea-art.1-din-Dispozitia-nr.291din-2023-rectificare-buget

Hotararea-nr.105-din-11.12.2023-aprobare-co-nstului-de-executie-bugatara-la-31.09.2023

Hotararea-nr.106-din-11.12.2023-aprobarea-prin-licitatie-a-valorificarii-masei-lemnoase-din-padurea-comunala-partida-20004

Hotararea-nr.107-din-11.12.2023-aprobare-deviz-si-pret-de-valorificare-a-masei-lemnoase-din-partida-20003

Hotararea-nr.108-din-11.12.23023-validarea-art.1-din-Dispozitia-331-din-2023-rectificare-buget

Hotararea-nr.109-din-11.12.2023-actualizarea-Actului-Constitutiv-al-asociatiei-Constructorul-SRL

Hotararea-nr.110-din-11.12.2023-includerea-in-ADI-pentru-managementul-serivicului-SVSU-ASOCIATIA-ADI-AN-SITUATII-DE-URGENTA-NORD-VEST

Hotararea-nr.111-din-11.12.2023-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-pe-anul-2023

Hotararea-nr.112-din-22.12.2023-Privind-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.113-din-22.12.2023-Privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-din-data-de-11.12.2023

Hotararea-nr.114-din-22.12.2023-Privind-Rectificarea-Bugetului-Local-pe-anul-2023

Hotararea-nr.115-din-22.12.2023-Privind-stabilirea-Impozitelor-si-Taxelor-pentru-anul-2024

HOTĂRÂRI 2022

 

Hotararea-nr.1-din-10.02.2022

Hotararea-nr.-2-din-10.02.2022

Hotararea-nr.3-din-10.02.2022

Hotararea-nr.4-din-10.02.2022

Hotararea-nr.5-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.6-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.7-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.8-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.9-din-28-februarie-2022

Hotararea-nr.10-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.11-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.12-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.13-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.14-din-4-martie-2022

Hotararea-nr.15-din-17-martie-2022-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.16-din-17-martie-2022-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.17-din-17-martie-2022-aprobarea-Strategiei-de-dezvoltare-a-comunei

Strategie-de-dezvoltare-locala-durabila-2021-2027-Lugasu-de-Jos

Hotararea-nr.18-din-17-martie-2022-modificare-HCL-43din-2020

Hotararea-nr.19-din-17-martie-2022-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-cofinantarea-si-participarea-la-Programul-National-de-Investitii-Anghel-Saligny-pentru-Alimentare-cu-gaz

Hotararea-nr.20-din-17-martie-2022 aprobare indicatori tehnico economici pentru centru de batrani

Hotararea-nr.21-din-17-marte-2022-aprobarea-executiei-bugetare

Hotararea-nr.22-din-17-martie-2022-modificare-si-completarea-HCL127din-2021

Hotararea-nr.23-din-17-martie-2022-aprobare-Plan-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului

HCL-24-din-4-mai-2022-proces-verbal-al-sedintei

HCL-25-din-4-mai-2022-aprobare-ordine-de-zi

HCL-26-din-4-mai-2022-Plan-analiza

HCL-27-din-4-mai-2022-Plan-resure

HCL-28-din-4-mai-2022-aprobare-rectificare-buget

HCL-29-din-4-mai-2022-aprobare-buget-2022-SC-CRSISIUS-CONS-SRL

HCL-30-din-4-mai-2022-Serviciu-Apa-Canal

HCL-31-din-4-mai-2022-aprobat-pret-masa-lemnoasa

HCL-32-din-4-mai-2022-aprobare-Plan-amplasament-propunere-de-dezlipire

HCL-33-din-18-mai-2022-aprobare-ordine-de-zi

HCL-34-din-18-mai-2022-aprobare-proces-verbal/a>

HCL-35-din-18-mai-2022depunere-proiect-Construire-pista-de-bicicleta-in-comuna-Lugasu-de-Jos-judetul-Bihor/a>

Hotarare-nr.36-din-7.07.2022/a>

Hotarare-nr.37-din-7.07.2022-aprobarea-ordinii-de-zi/a>

Hotarare-nr.38-din-7.07.2022-aprobarea-procesului-verbal/a>

Hotarare-nr.39-din-7.07.2022-privind-incetarea-mandatului-de-consilier-local-al-domnului-BUCSAS-Iuliu-Ioan/a>

Hotarare-nr.40-din-7.07.2022-validarea-Dispozitiei-nr.114-din-31.05.2022/a>

Hotarare-nr.41-din-7.07.2022-aprobarea-contului-de-executie-al-bugetului-local-al-comunei-Lugasu-de-Jos/a>

Hotarare-nr.42-din-7.07.2022-aprobarea-rectificarii-bugetului-local/a>

Hotarare-nr.43-din-7.07.2022/a>

Hotarare-nr.44-din-7-.07.2022-schimbarea-reprezentantului-legal-la-proiectul-intitulat-Construire-cresa-si-gradinita-cu-Program-Normal-P1E/a>

Hotarare-nr.45-din-7.07.2022-darea-in-administrare-a-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-catre-SERVICIUL-APA-CANAL-Lugasu-de-Jos/a>

Hotarare-nr.46-din-7.07.2022-privind-modificarea-Hotararea-Consiliului-Local-nr.-30-din-4-mai-2022/a>

Hotarare-nr.47-din-7.07.2022-acceptarea-ofertei-de-donatie-a-unui-bun-mobil/a>

Hotarare-nr.48-din-7.07.2022-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-52237-Lugasu-de-Jos/a>

Hotarare-nr.49-din-7.07.2022pentru-suprafata-de-7595-ha-teren-acoperit-cu-vegetatie-forestiera/a>

Hotarare-nr.50-din-143.07.2022-aprobare4a-ordinii-de-zi/a>

Hotarare-nr.51-din-12.07.2022privind-aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.52-dinaprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.53-din-13.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.54-din-7.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.55-din-7.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.56-din-7.07.2022aprobarea-devizului-general-actualizat-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.57din-29iulie-2022-aorobare-ordine-de-zi/a>

Hotarare-nr.58-din-29-iulie-2022-aprobare-procese-verbale/a>

Hotarare-nr.59-din-29-iulie-2022-pret-apa-Serviciul-Apa-Canal/a>

Hotarare-nr.60din-29-iulie-2022-colaborare-cu-Asociatia-Filantropia/a>

Hotarare-nr.61-din-29-iulie-2022aprobarea-actualizarii-indicatorilor-tehnico-economici/a>

Hotarare-nr.62-din-29-iulie-2022-asociere-GAL.L.-ZONA-ALESD-–-VALEA-CRISULUI-REPEDE/a>

Hotarare-nr.63-din-29-iulie-2022-valorificare-masa-lemnoasa/a>

Hotarare-nr.64-din-14.09.2022-aprobare-ordine-de-zi/a>

Hotarare-nr.65-din-14.09.2022-aprobare-procesului-verbal/a>

Hotarare-nr.66-din-14.09.2022-aprobare-Ghid-de-construire-zona-montana/a>

Hotarare-nr.67-din-14.09.2022-aprobare-pret-la-masa-lemnoasa/a>

Hotarare-nr.68-din-14.09.2022-aprobare-serviciu-de-consultanta/a>

Hotarare-nr.69-din-14.09.2022-aprobare-buget-SC-Constructorul-SRL/a>

Hotarare-nr.70-din-14.09.2022-privind-delimitarea-Plan-de-amplasament/a>

Hotarare-nr.71-din-14.09.2022-aprobare-Plan-de-amplasament/a>

Hotarare-nr.72-din-14-.09.-2022-demarare-procedura-selectie-C.A.-la-SC-Crisius-SRL/a>

Hotarare-nr.73-din-14.0.-2022-darea-in-administrare-spatiu-pt-scoala-Copie/a>

Hotarare-nr.78-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.79-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.80-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.81-din-1.10.2022/a>

Hotarare-nr.82-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.83-din-12.10.2022/a>

Hotarare-nr.87-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.88-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.89-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.90-din-4-noiembrie-2022/a>

Hotarare-nr.91-din-4-noiembrie-2022/a>

HCL-nr.92-doin-24-noiembrie-2022-aprobare-ordine-de-zi/a>

HCL-nr.93-din-24-noiembrie-2022-privind-implementarera-programului-Impreuna-pentru-un-judet-curat/a>

HCL-nr.94-din-24-noiembrie-2022-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli/a>

Hotararea-nr.95-din-12.12.2022-Aprobare-ordine-de-zi/a>

Hotararea-nr.96-din-12.12.2022-aprobare-proces-verbal-sedinte/a>

Hotararea-nr.97-din-12.12.2022-formare-cadastral-teren-parcare-dom-public/a>

Hotararea-nr.98-din-12.12.2022-formare-cadastral-teren-curti-contructii/a>

Hotararea-nr.99-din-12.12.2022-formare-cadastral-teren-Scolii-Gen-Ovidiu-Grimba/a>

Hotararea-nr.100-din-12.12.2022-participarea-com.-Lugasu-de-Jos-la-pr.VELO-APUSENI/a>

Hotararea-nr.101-din-12.12.2022-aprobare-proiec-Infiintare-centrale-fotovoltaice/a>

Hotararea-nr.102-din-12.12.2022-validarea-Dispozitiei-238-din-2022/a>

Hotararea-nr.103-din-12.12.2022-rectificarea-bugetului/a>

Hotararea-nr.104-din-12.12.2022-aprobare-ordinea-de-zi/a>

Hotararea-nr.105-din-12.12.2022-inncheiere-parteneriat-com.Lugasu-de-Jos-si-Serviciul-Apa-Canal/a>

Hotararea-nr.106-din-12.12.2022-rectificare-buget/a>

Hotararea-nr.-107-din-21.12.2022-aprobare-ordinea-de-zi/a>

Hotararea-nr.-108-din-21.12.2022-privind-rectificarea-bugetului/a>

Hotararea-nr.-109-din-21.12.2022-privind-validarea-Dispozitiei-280-din-21.12.2022-rectificare-buget/a>

Hotararea-nr.-110-din-21.12.2022-proiect-capacitati-de-utilizare-a-energiei-din-surse-regenerabile/a>

Hotararea-nr.-111-din-21.12.2022-aprobare-Plan-amplasament-dezlipire-in-doua-loturi-din-cad.-50291/a>

Hotararea-nr.-112-din-27-decembrie-2023-privind-aprobarea-ordinii-de-zi/a>

Hotararea-nr.-114-din-27.12.2022-privind-stabilirea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-fiscal-2023/a>

 

 

HOTĂRÂRI 2021

 

HCL 1 din 26 ianuarie 2021 – aprobarea procesului verbal de sedinta

HCL-2-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

HCL-3-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-4-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-5-din-26-ianuarie-2020-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-6-din-26-ianuarie-2020-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-Modernizare

HCL-7-din-26-ianuarie-2021aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-Modernizare

HCL-8-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-si-Modernizare

HCL-9-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Construire-cresa-si-gradinita

HCL-10-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Construire-cresa-si-gradini

HCL-11-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Canalizare-menajera

HCL-12-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Canalizare-menajera

HCL-13-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Alimentare-cu-apa

HCL-14-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-devizului-general-si-a-principalilor-indicatori-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-Reabilitare-strazi

HCL-15-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-Planului-anual-de-actiuni-a-lucrarilor-de-interes-local-la-nivelul-comunei-Lugasu-de-Jos-care-va-fi-executat-cu-beneficiar

HCL-16-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-utilizarii-in-anul-2021-a-excedentului-bugetului-local-rezultat-la-incheierea-exercitiului-bugetar-2020

HCL-17-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-Regulamentului-de-Organizare-si-Functionare-al-Politiei-Locale-a-Comunei-Lugasu-de-Jos-si-reorganizarea-Comisiei-locale

HCL-18-din-26-ianuarie-2021-achizitionarea-serviciilor-juridice-de-consultanta-de-asistenta-si-de-reprezentare-in-instanta

HCL-19-din-26-ianuarie-2020-incheierea-contractului-de-asistenta-juridica-cu-avocat-stagiar-Borbel-Andrei-Valentin

HCL-20-din-26-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-15-din-22-decembrie-2020-privind-aprobarea-prin-licitatie-valorificarea-masei-lemnoase

HCL-21-din-26-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-16-din-22-decembrie-2020-privind-aprobarea-devizelor-de-exploatatie-si-preturile-de-valori

HCL-22-din-26-ianuarie-2021-aprobarea-recipientilor-care-se-vor-utiliza-la-colectarea-separata-a-deseurilor-pe-raza-comunei-Lugasu-de-Jos

HCL-23-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-procesului-verbal-de-sedinta

HCL-24-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

HCL-25-din-29-ianuarie-2021-modificarea-Hotararii-nr.-101-din-23-octombrie-2020-privind-aprobarea-proiectului-si-a-cheltuielilor-legale-de-proiectul

HCL-26-din-29-ianuarie-2021-stabilirea-indemnizatiilor-personalului-voluntar-pentru-timpul-efectiv-de-lucru-prestart-la-interventie-si-la-celelalte-activiati

HCL-27-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-Organigramei-a-Statului-de-functii-a-SC-CONSGTRUCTORUL-Lugasu-de-Jos-SRL

HCL-28-din-29-ianuarie-2021-aprobarea-Scrisorii-de-asteptari-privind-Consiliul-de-Administratie-la-Societatea-CONSTRUCTOERUL-Lugasu-de-Jos

HCL-29-din-29-ianuarie-2021aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-Comisiei-de-Circulatie-si-a-Comisiei-operative-de-Circulatie-din-cadrul-Primariei

Hotirarea-nr.-30-din-2-.04.2021-presedinte-de-sedinta

Hotararea-nr.31-din-2.04.2021-aprobare-proces-verbal-sedinta

Hotararea-nr.32-din-2.04.2021-ordinea-de-zi

Hotararea-nr.33-din-2.04.2021aprobare-Plan-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor

Hotararea-nr.34-din-2.04.2021asumarea-responsabilitatii-organizarii-si-derularii-procedurilor-de-atribuire-contractelor-acordurilor-–-cadru-de-prestare-a-serviciilor

Hotararea-nr.-35-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-51839

Hotararea-nr.-36-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-propunere-de-dezlipire-a-cadastralului-50696

Hotararea-nr.37-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-amplasament-si-delimitare-a-imobilului-cu-actualizarea-cadastralului

Hotararea-nr.38-din-2.04.2021-aprobarea-Planului-de-asigurare-cu-resurse-umane-materiale-si-financiare

Hotararea-nr.39-din-2.04.2021aprobarea-Regulamentului-local-de-Stuparit-Pastoral

Hotararea-nr.-40-din-2.04.2021-nominalizarea-de-catre-consiliul-local-al-comunei-Lugasu-de-Jos-a-doi-consilieri-locali

Hotarare-nr.41-din-2.04.2021aprobarea-contului-anual-de-executie-a-bugetului-local

Hotararea-nr.42-din-13.04.2021

Hotararea-nr.43-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-44-din-13.04.2021

Hotararea-nr.45-din-13.04.2021

Hotararea-nr.46-din-13.04.2021

Hotararea-nr.47-din-13.04.2021

Hotararea-nr.48-din-13.04.2021

Hotararea-nr.49-din-13.04.2021

Hotararea-nr.50-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-51-din-13.04.2021

Hotararea-nr.-52-din-13.04.2021

Hotararea-nr.53din-26.05.2021-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.-54-din-26.05.2021-aprobare-pr.-verb

Hotararea-nr.55din-26.05.2021aprobarea-Acordului-de-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Arii-Naturale-Protejate-1

Hotararea-nr.56-din-26.05.2021aprobarea-Acordului-de-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Arii-Naturale-Protejate-2

Hotararea-nr.-57-din-26.05.2021insusirea-documentatiei-cadastrale-teren-in-suprafata-de-21570-mp-situat-in-localitatea-Urvind

Hotararea-nr.58-din-26.05.2021-aprobarea-cuantumului-si-numarului-burselor-scolare

Hotararea-nr.59-din-26.05.2021-aprobarea-Statutului-comunei

Hotararea-nr.60-din-26.05.2021-aprobarea-contului-de-executie-al-bugetului-local

Hotararea-nr.61-din-26.05.2021-trecerea-din-domeniul-privat-in-domeniul-public-al-UAT-comuna-Lugasu-de-Jos

Hotarare-nr.62-din-26.05.2021privind-modificarea-H.C.L.-nr.-52-din-13-aprilie-2021

HCL-NR-63-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-APROBAREA-ORDINII-DE-ZI

HCL-NR-64-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-APROBAREA-PV-A-SEDINTEI-ANTERIOARE

HCL-NR-65-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI

HCL-NR-66-DIN-25-IUNIE-2021-PRIVIND-ADERAREA-LA-A.D.I-ITIER-BARCAU

Hotararea-nr.67-din-6-august-2021-presedinte-sedinta

Hotararea-68-din-6-august-2021-aprobare-ordine-de-zi

Hotararea-nr.69-din-6-august-2021-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.70-din-6-august-2021-privind-aprobare-Divix-si-indicatori-teh.-ec-canalizare

Hotararea-71-din-6-august-2021-aprobare-ROF-Consiliu-Local

Hotararea-nr.72-din-6-august-2021-aprobarea-valorificarii-si-pretului-masei-lemnoase

Hotararea-nr.73-din-23-august-2021-Privind-aprobarea-ordinii-de-zi-a-sedintei

Hotararea-nr.74-din-23-august-2021-Privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare

Hotararea-nr.75-din-23-aug.-2021-executie-bugetara-30.06.2021

Hotararea-nr.-76-din-23-aug.-2021-rectificare-buget

Hotararea-nr.-77-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-78-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-79-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-80-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-81-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-82-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-83-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-84-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-85-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-86-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-87-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-88-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-89-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-90-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-91-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-92-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-93-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-94-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-95-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-96-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-97-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-98-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-99-din-4-noiembrie-2021

Hotararea-nr.100-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.101-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.102-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.103-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.104-din-8-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-105-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-106-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-107-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-108-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-109-din-12-noiembrie-2021

Hotararea-nr.-110-din-2-decembrie-2021

Hotararea-nr.-111-din-2-decembrie-2021

Hotararea-nr.-112-din-2-decembrie-2021

Hotararea-113-din-13.12.2021

Hotararea-nr.-114-din-13-decembrie-2021

Hotararea-nr.-115-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-116-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-117-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-118-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-119-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-120-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-121-din-14.12.2021

Hotararea-nr.-122-din-23.12.2021-aprobarea-ordinii-de-zi-a-seditei

Hotararea-nr.-124-din-23.12.2021-rectificarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli

Hotararea-nr.-125-din-27.12.2021-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.-126-din-27.12.2021-aprobarea-procesului-verbal-al-ssedintei

Hotararea-nr.-127-din-27.12.2021-privind-aprobare-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-fiscal-2022

Hotararea-nr.-128-din-27.12.2021-aprobarea-documentatiei-cadastrale-de-prima-inscriere

Hotararea-nr.-129-din-27.12.2021-aprobarea-inventarului-bunurilor-apartinand-domeniului-privat-al-comunei-Lugasu-de-Jos

Hotararea-nr.-130-din-28.12.2021-aprobarea-ordinii-de-zi

Hotararea-nr.-131-din-28.12.2021-aprobare-proces-verbal

Hotararea-nr.-132-din-28.12.2021-scutirea-de-la-plata-chiriei