Proces verbal al ședinței ordinare din 29 mai 2020