PROIECTE ȘI INVESTIȚII ÎN COMUNA LUGAȘU DE JOS

„Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lugașu de Jos, județul Bihor”

COMUNA LUGAȘU DE JOS a semnat contractul de finanțare nr. 6/233t la data de 26.04.2021 cu Autoritatea pentru Digitalizarea României  pentru proiectul „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lugașu de Jos, județul Bihor”, COD MySMIS 2014: 144279 / on-line: 62 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, respectiv 26.04.2021 – 26.04.2022.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general ale proiectului „Îmbunatațirea conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lugasu de Jos, județul Bihor” este buna desfasurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum si asigurarea accesului elevilor la procesul de învațare în mediul on-line. Desfasurarea de activitați didactice în anul scolar 2020/2021 presupune o serie de masuri necesare pentru desfasurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infecției cu coronavirus, dar si pentru a crea condițiile necesare desfasurarii activitaților didactice.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului, respectiv OS 2.4 Cresterea gradului de utilizare a Internetului, prin asigurarea accesului elevilor la procesul de învațare în mediul on-line, respectiv dotarea elevilor si a cadrelor didactice cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregatire din timpul activitaților didactice sa se poata desfasura on-line.

Prin Proiect se va asigura accesul elevilor la procesul de învațare în mediul on-line în conformitate cu OUG 144/2020 si se vor respecta urmatoarele principii care guverneaza procesul didactic prin activitați-suport pentru învațarea în mediul online:

  1. a) principiul echitații – în baza caruia accesul la învațare se realizeaza fara discriminare;
  2. b) principiul calitații – în baza caruia activitațile de învațamânt se raporteaza la standarde de referința si la bune practici naționale

si internaționale;

  1. c) principiul asigurarii egalitații de sanse;
  2. d) principiul centrarii educației pe beneficiarii acesteia;
  3. e) principiul participarii si responsabilitații parinților

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

– dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni;

– dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar, cu

echipamente/dispozitive electronice.

Se are în vedere dotarea elevilor si a cadrelor didactice cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregatire din timpul activitaților didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalți elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în condiții normale a tuturor activitaților didactice necesare procesului de învațamânt. De asemenea, se are în vedere si dotarea claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.

 

Rezultate așteptate:

Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni:

Vor fi dotați prin proiect elevii înscrisi la Scoala Profesionala ”Ovidiu Drimba”, loc. Lugasu de Jos, Scoala Gimnaziala nr. 1, loc. Urvind si Scoala Primara nr. 1, loc. Lugasu de Sus, din Comuna Lugasu de Jos. În anul scolar 2020-2021 sunt înscrisi 253 elevi la Scoala Profesionala ”Ovidiu Drimba”, loc. Lugasu de Jos, 92 elevi la Scoala Gimnaziala nr. 1, loc. Urvind si 50 elevi la Scoala Primara nr. 1, loc. Lugasu de Sus rezultând un total de 395 elevi pentru care se vor achiziționa tablete pentru uz scolar.

Dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice:

Vor fi dotați prin proiect, elevii, cadrele didactice si clasele din unitațile de învațamânt preuniversitar de la: Scoala Profesionala ”

Ovidiu Drimba”, loc. Lugasu de Jos, Scoala Gimnaziala nr. 1, loc. Urvind si Scoala Primara nr. 1, loc. Lugasu de Sus, din Comuna Lugasu de Jos cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitații didactice în mediul on-line: laptop – 34 bucați, sistem all-in-one – 22 bucați, camera web conferința – 22 bucați, tabla interactiva – 22 bucați, router wireless – 22 bucați, sistem managment dispozitive – 451 bucați, tableta grafica – 3 bucați.

 

Valoarea totală a proiectului este 1,165,685.22 lei din care: 1,091,335.22 lei valoarea totală eligibilă, 927,634.94 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 141,873.57 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 21,826.71 lei valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului și 74,350.00 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

„Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier în loc. Lugașu de Jos“

Beneficiarul UAT Comuna Lugașu de Jos, cu sediul în loc. Lugașu de Jos, str. Principală, nr.177, județul Bihor, a semnat la data de 03.07.2020 contractul de finanțare nr. 5593 cu MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI în calitate de Autoritate de Management și AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, în calitate de Organism Intermediar. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea Proiectului, cod SMIS 124645, intitulat „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier în loc. Lugașu de Jos“. Valoarea totală a proiectului este de 6.268.761,84 lei din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile fiind 6.121.099,35 lei.

Proiectul a primit finanțare în cadrul REGIO Programul Operațional 2014-2020, Axa Prioritara 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale“, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul  vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar“.

Perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 31.01.2022 în satul Lugașu de Jos, nr. 177.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor din comuna Lugașu de Jos, prin înființarea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară.

Obiectivele specifice ale proiectului reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul educația antepreșcolară de la 0% în prezent la cel puțin 50%; creșterea gradului de participare la nivelul educația preșcolară de la 75% în prezent la cel puțin 95% (ținta Guvernului României pentru 2020); construirea unei infrastructuri publice educaționale cu destinația de creșă și grădiniță cu program normal cu suprafața construită totală de 1589,21 mp precum și dezafectare grădiniței insalubre și insuficiente.