PROIECTE ȘI INVESTIȚII ÎN COMUNA LUGAȘU DE JOS

„Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier în loc. Lugașu de Jos“

Beneficiarul UAT Comuna Lugașu de Jos, cu sediul în loc. Lugașu de Jos, str. Principală, nr.177, județul Bihor, a semnat la data de 03.07.2020 contractul de finanțare nr. 5593 cu MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI în calitate de Autoritate de Management și AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, în calitate de Organism Intermediar. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea Proiectului, cod SMIS 124645, intitulat „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier în loc. Lugașu de Jos“. Valoarea totală a proiectului este de 6.268.761,84 lei din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile fiind 6.121.099,35 lei.

Proiectul a primit finanțare în cadrul REGIO Programul Operațional 2014-2020, Axa Prioritara 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale“, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul  vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar“.

Perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 31.01.2022 în satul Lugașu de Jos, nr. 177.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor din comuna Lugașu de Jos, prin înființarea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară.

Obiectivele specifice ale proiectului reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul educația antepreșcolară de la 0% în prezent la cel puțin 50%; creșterea gradului de participare la nivelul educația preșcolară de la 75% în prezent la cel puțin 95% (ținta Guvernului României pentru 2020); construirea unei infrastructuri publice educaționale cu destinația de creșă și grădiniță cu program normal cu suprafața construită totală de 1589,21 mp precum și dezafectare grădiniței insalubre și insuficiente.